Falun or Law wheel

KRATAK UVOD U FALUN DAFA

Falun Dafa (takođe poznat kao Falun Gong) predstavlja naprednu praksu Buda-škole samokultivacije. Falun Dafu je osnovao g. Li Hongzhi, Učitelj prakse. To je disciplina u kojoj "spajanje sa vrhovnim kvalitetima univerzuma – a to su Zhen, Shan, Ren (Istinitost, Dobrodušnost/Suosjećanje, Tolerancija/Trpeljivost) – predstavlja osnovu prakse. Praksa se vodi s tim najvišim odlikama svemira, a zasniva se na zakonima koji su temelj evolucije svemira." Učenja Učitelja Lija izložena su u brojnim tekstovima, među kojima su Falun Gong, Zhuan Falun, Veliki put Ispunjenja Falun Dafe, Bitno za dalje napredovanje, i Hong Yin (Veliki stihovi). Ova i ostala djela prevedena su na 38 jezika i objavljena su i distribuiraju se širom svijeta.

U fokusu prakse Falun Dafe nalazi se um, pri čemu se kultivacija sopstvenoga uma i misli, tj. "Xinxinga", naglašava kao ključ za porast Gong energije. Visina Gonga jedne osobe direktno je proporcionalna njenom/njegovom Xinxingu. Koncept "Xinxinga" obuhvata transformaciju vrline (bijela forma materije) i karme (crna forma materije). On također podrazumijeva strpljivost, razboritost i odricanje – tj. napuštanje običnih ljudskih želja i vezivanja, kao i sposobnost da se podnesu najveća iskušenja. Još mnogo toga obuhvata ovaj koncept.

Falun Dafa također podrazumijeva kultivaciju tijela, što se postiže izvođenjem posebnih vježbi. Jedan od ciljeva tih vježbi jeste jačanje natprirodnih sposobnosti i energetskih mehanizama praktikanta posredstvom njegove/njene moćne Gong sile. Njihov drugi cilj je razviti mnoga živa bića u tijelu praktikanta. U naprednoj praksi rađa se Besmrtno dijete i razvijaju se mnoge sposobnosti. Vježbe Falun Dafe neophodne su za transformaciju i kultivaciju takvih stvari. Sveobuhvatan sistem kultivacije uma i tijela poput ovog zahtijeva kako samokultivaciju, tako i fizičke vježbe, pri čemu kultivacija ima prioritet nad vježbama. Gong neke osobe jednostavno neće rasti ako on/ona samo radi vježbe, a ne uspijeva kultivirati Xinxing. Vježbe tako predstavljaju dodatno sredstvo za dostizanje duhovnog savršenstva.

Falun Dafa podrazumijeva kultiviranje Faluna, ili Točka Zakona. Falun je inteligentni, rotirajući entitet sačinjen od visokoenergetske materije. Falun, kojeg Učitelj Li Hongzhi usađuje u donji dio stomaka praktikanta iz drugih dimenzija, okreće se neprekidno, 24 sata na dan. (Pravi kultivatori mogu dobiti Falun čitajući knjige Učitelja Lija, gledajući njegov devetodnevni seminar na videu, slušajući njegov devetodnevni seminar na audio snimku, ili zajednički učeći Fa s učenicima Falun Dafe.) Falun pomaže praktikantima da prakticiraju automatski. To znači da Falun oplemenjuje praktikante sve vrijeme, iako praktikanti ne rade vježbe u svakom trenutku. Od svih praksi predstavljenih u svijetu danas, samo Falun Dafa uspijeva da dostigne stanje u kojem "Fa oplemenjuje osobu."

Rotirajući Falun ima iste osobine kao univerzum i predstavlja minijaturu univerzuma. Budistički Falun, taoistički jin-jang i sve u Svijetu-deset smjerova odražava se u Falunu. Falun pruža spasenje praktikantu kad se okreće prema unutra (u smjeru kazaljke na satu), jer apsorbira veliku količinu energije iz univerzuma i transformira je u Gong energiju. Falun pruža spasenje drugima kad se okreće prema vani (suprotno od kazaljke na satu), jer oslobađa energiju koja može spasiti svako biće i ispraviti svako nepravilno stanje. Zato čak i samo prisustvo nekoga ko prakticira donosi dobrobit drugima.

Falun Dafa "dovodi osobu u stanje mudrosti i skladne egzistencije. Pokreti u vježbama su sažeti, jer je veliki put izuzetno jednostavan i lak." Osam stvari čine Falun Dafa jedinstvenim:1. Kultivira se Falun, a ne energetski eliksir.

2. Falun oplemenjuje osobu čak i kad on/ona ne izvodi vježbe.

3. Kultivira se glavna svijest, pa je osoba sama ta koja dobija Gong energiju.

4. Kultiviraju se i um i tijelo.

5. Praksa se sastoji od pet vježbi, koje su jednostavne i lako se uče.

6. Um ne koristimo da bismo nešto ili nekoga usmjeravali, praktikovanje ne nosi nikakve rizike, a Gong energija brzo se uvećava.

7. Mjesto, vrijeme i smjer u vježbama ne igraju nikakvu ulogu, kao ni način na koji osoba završava vježbe.

8. Učiteljev Fashen pruža zaštitu, tako da se ne treba plašiti da će zlonamjerni entiteti nauditi.

Učenja Falun Dafe zato su potpuno drugačija od onih u konvecionalnim praksama ili od onih koje se zasnivaju na razvijanju unutrašnjeg eliksira ili dana.

Falun Dafa se od samog početka vježba na visokoj razini, što pruža najsvrsishodniji, najbrži, najidealniji i najvrijedniji način prakticiranja za one sa sudbinskom vezom, ili za one koji su godinama prakticirali koristeći druge metode, ali nisu uspjeli da razviju Gong.

Kada Xinxing praktikanta/praktikatice i snaga njegovog/njenog Gonga dostignu određenu visinu, on/ona može steći neprolazno i neuništivo tijelo, dok još boravi u ovozemaljskom svijetu. Također može postići "otključavanje Gonga", prosvjetljenje i uzdizanje cjelokupne osobe na više nivoe. Oni koji su veoma odlučni treba da proučavaju ovo ispravno učenje, treba da teže dostizanju svoga najvišeg nivoa, da stalno uzdižu svoj Xinxing, i oslobode se svojih vezanosti. Tek na taj način moguće je ostvariti duhovno savršenstvo.

Cijenite ga - Buda Fa je tu pred vama.