Video i audio sadržaji

Muzika Audio (mp3)
Pudu (36min) 33 MB
Jishi (36min) 33 MB
 


SFRT 15min mp3 - pokrenite svoj MP3 player 5 minuta prije SFRT. Zvuk će se čuti svakih 5 minuta u trajanju od 15 sekundi. Uz uključenih  5 minuta na početku, ukupno trajanje iznosi 15 minuta.


Za preuzimanje: prijeđite mišem preko datoteke, kliknite desnom tipkom (MacOS pritisnite tipku 'Control' i kliknite) i odaberite "Spremi vezu kao..." iz skočnog izbornika.