Kontakti

 

Grad

Kontakt osoba

Telefon

E-mail

Sarajevo
Mirza Hasanbegović
+387 61 270831
mhasanbegovic57@gmail.com
Ystad, Švedska
Igor Jančev
+43 660 2557612
ijancev@gmail.com
 

Napomena: Pokazivanje vježbi se može organizirati na zahtjev