KRATAK UVOD U FALUN DAFA

Falun Dafa (takođe poznat kao Falun Gong) predstavlja naprednu praksu Buda-škole samokultivacije. Falun Dafu je osnovao g. Li Hongzhi, Učitelj prakse. To je disciplina u kojoj "spajanje sa vrhovnim kvalitetima univerzuma – a to su Zhen, Shan, Ren (Istinitost, Dobrodušnost/Suosjećanje, Tolerancija/Trpeljivost) – predstavlja osnovu prakse. Praksa se vodi s tim najvišim odlikama svemira, a zasniva se na zakonima koji su temelj evolucije svemira." Pročitajte više ...